Portal Rasmi

Majlis Perbandaran Alor Gajah

PERKHIDMATAN
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Enakmen, Perintah dan Kaedah

SENARAI ENAKMEN / PERATURAN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MPAG

  1. Enakmen Hiburan Dan Tempat-tempat Hiburan 2001 Penetapan Tarikh Permulaan Kuatkuasa
  2. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 2001
  3. Majlis Perbandaran Alor Gajah 2003
  4. Pelantikan Pegawai Pelesen di bawah Seksyen 3 (Enakmen Hiburan 2001)
  5. Peraturan-Peraturan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Negeri Melaka) 2012

SENARAI PERINTAH YANG DIGUNAPAKAI OLEH MPAG

  1. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat-Tempat Letak Kereta) (MPAG) 2007
  2. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Majlis Perbandaran Alor Gajah) (Pindaan) 2017
  3. Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) Majlis Perbandaran Alor Gajah) (Pindaan) 2019

SENARAI KAEDAH YANG DIGUNAPAKAI OLEH MPAG

  1. Kaedah-kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Alor Gajah (Kelakukan Tatatertib) 2008
  2. Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Kelakuan & Tatatertib Majlis Perbandaran Alor Gajah 2008
Skip to content